Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA
Аплас+ барилга байгууламж дэд бүтцийн салбарт хяналт, үзлэгийн үйлчилгээ үзүүлдэг билээ. Манай хамт олон иргэний болон барилгын инженерчлэлийн бүхий л талбарт гуч гаруй жилийн туршлагатай. Тиймдээ ч үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад тусгайлан нийцүүлсэн хамгийн оновчтой шийдэл санал болгож чаддаг. 
 
Олон салбар хамарсан лабораториудын томоохон 2 сүлжээ, замтай холбоотой хөрөнгийн менежментийн мэргэшсэн багууд, геотехникийн багаж хэрэгсэл, хяналтын тэргүүлэх технологи маань технологийн хувьд нарийн ээдрээтэй төслүүд дээр ажиллаж, сорилт тулгарваас өндөр амжилттай даван туулах боломж олгодог. 
 
Манай үйлчлүүлэгчид зураг төсөл, загварын хянан сайжруулалт, чанарын баталгаа, чанарын хяналт, процессын хяналт ба ажлын талбай дахь судалгаа, геометрийн хяналт, цагийн хуваарийн хяналт, зардлын хяналт, нэмэлт ажил өгөгдөх эсхүл ажил өөрчлөгдөх үеийн зөвлөгөө зэрэг техникийн туслалцаа хүсэж бидэнд ханддаг юм. 
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА