Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Аплас+ олон улсын инженерчлэлийн дүрмүүдээс эхсүүлээд тухайн улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны шаардлага зэрэг эрх бүхий байгууллагуудаас баталсан болон чанарын стандартуудыг мөрдлөг болгох замаар төрөл бүрийн салбарт үйлчлүүлэгчдийнхээ хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг бататгах иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлдэг.Инженерчлэлээр мэргэшсэн шинжээчид, техникийн мэргэшилтнүүдээс бүрдэх олон улсын баг маань бидний бахархал билээ.

 

Аплас+ иж бүрэн үнэ цэнийн сүлжээг хамруулан, шинэ байгууламжийн зураг төслөөс авахуулаад барилга угсралт, ашиглалтад оруулах хүртэлх бүхий л үе шатанд түүнчлэн ажиллаж байх үед нь ч гэсэн үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад тохирсон тусгай шийдэл гаргаж өгдөг. Тууштай чанар, аюулгүй ажиллагаа, найдвартай байдал гэдэг аливаа салбарын эрүүл саруул ажиллагааны тулгын чулуу болой.

 

Аж үйлдвэрийн эрсдэл бууруулахад туслах мэргэшсэн туршлага болоод техникийн арвин мэдлэг Аплас+ группт бий. Манай үйлчилгээ гадна үзлэг, аудит, тест, туршилт, сорилтын сүүлийн үеийн тэргүүлэх арга техник гээд нэр төрөл олонтой. Бид стандарт шийдэл ашиглан эсвэл үйлчлүүлэгчийнхээ тусгай хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулсны үндсэн дээр үйлчилгээгээ үзүүлдэг.

 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА