Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Аплас+ засгийн газрын агентлаг, төрийн байгууллагуудад төрийн үйлчилгээний процессын зэрэглэл ахиулах, шинэчлэх, ил тод байдлыг дээшлүүлэх, гүйцэтгэл, үр бүтээмж сайжруулах, хяналт, үнэлгээний үр дүнг, тэр дундаа хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг ахиулах, төрийн бодлого, хөтөлбөр, төслүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, хэрэгжилтийн мөрөөр эргэн хянах зэрэг чиглэлээр техникийн дэмжлэг үзүүлдэг.

Аплас+ группийн үйлчилгээний багцын бүрдэл (байгаль орчин, хаягдлын менежмент, тээврийн дэд бүтэц, гидравликийн дэд бүтэц, төрийн үйлчилгээ, олон нийтийн барилга байгууламж зэргийг хамарсан) тун өргөн хүрээтэй. Мэргэшсэн түвшинд чадваржиж, туршлагажсан олон талбарынхаа алинд ч үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад яв цав нийцсэн шийдэл гаргаж өгч чаддаг маань бидний бахархал.

 
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА