Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Аплас+ уул уурхайн инженерчлэл, техникийн боловсон хүчний нөөц бүрдүүлэлтийн чиглэлээр олон улсын цараатай зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

 

Уул уурхайн салбарт техникийн үзлэгийн мэргэшсэн үйлчилгээ санал болгохын зэрэгцээ өргөн хүрээллийн техникийн багцуудад тохирох боловсон хүчин нийлүүлэх чадвар чансаа биднийх.

 

Уул уурхайн салбарт арвин туршлагатай салбар салбарын мэргэжилтнүүд, дэлхий даяархи үйлчлүүлэгчидтэйгээ тогтоон бэхжүүлсээр буй бат бөх харилцаа холбоо, уул уурхайн салбарын бусад байгууллагуудтай үүсгэсэн стратегийн эвсэл, хамтын ажиллагаандаа тулгуурлан олон улсын орчинд өрсөлдөх үнэ цэнэтэй давуу тал, дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн Олон улсын стандартчиллын байгууллагын стандартуудын биелэлт, олон улсын оновчтой дадлын дагуух ажил үйлс гээд энэ бүхэн үйл ажиллагааны маань амжилт ололтын язгуур хүчин зүйлс бөлгөө.

 
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА