Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Борлуулагч, худалдагч талуудыг судалж, үнэлгээ өгөх

Борлуулагч, худалдагчдыг судалж үнэлгээ өгөх ажиллагааг ‘Эх сурвалж байгууллагыг шалган судлах’, ‘Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагад үзлэг хийх’, ‘Гуравдагч байгууллагад шалгалт хийх’ гэх зэргээр нэрлэдэг. Эл үйлчилгээнийхээ хүрээнд петрохими, газрын тос, хий, эрчим хүч, эм зүй, уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг үйлчлүүлэгчдийнхээ худалдан авах сонирхолтой механик, цахилгаан, цахим болон хэмжилтийн бүхий л төрлийн шинэ тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгчдийн ажлын байранд үзлэг, шалгалт хийдэг юм.

 

Өндөр ур чадвартай талбайн хянан шалгагчид, албадаас бүрдэх олон улсын сүлжээ маань бүхэлдээ үндэсний болоод олон улсын үйлчлүүлэгчдэд борлуулагч, худалдагчдыг нь шалган судлах үйлчилгээг байнга өндөр түвшинд үзүүлэх Чанар, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, байгаль орчны баталгаажсан нэгдмэл системээр ажилладаг. Үйл ажиллагааны дотоод цахим хэрэгсэл болох Хөрөнгийн менежментийн үзлэг шалгалтын үйлчилгээний боловсронгуй динамик систем болон өнгөрсөн гуч гаруй жилд энэ чиглэлээр хуримтлуулсан туршлагын үр шим, арвин мэдлэгийнхээ хослолын ачаар бид эл үйлчилгээгээр дэлхийд тэргүүлж явна.

 
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА