Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Инженерчлэлийн болон Зөвлөх үйлчилгээ

Инженерчлэл, зөвлөх үйлчилгээний салбарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, байгууламжийн зураг төсөл, бүтээн байгуулалт, сайжруулалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд хамгийн сүүлийн үеийн мэдлэг болоод технологи шаардлагатай.

 

Аплас+ групп өргөн олон төрөл, чиглэлээр техникийн үйлчилгээ санал болгох дотоод нөөц чадавхийнхаа ачаар ахиц дэвшил, сайжруулалт авчрах технологийн шилдэг түнш байж чаддаг билээ. Чанар, инновац, сургалт болоод хараат бус байдлын амлалт үүрэг хүлээж ажилладаг маань бидний жишиг чансаа.

  

Олон улсын сүлжээ, төслийн удирдлагын уян хатан тогтолцоотой тул өөрийнхөө инженерүүдэд эсвэл дотоодын шилдэг нийлүүлэгчдэдээ түшиглэн дэлхийн хаана ч шийдэл бий болгож чадна гэсэн үг буйза.

Engineering and Consulting
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА