Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Инженер, техникийн ажилчдын нөөц бүрдүүлэлт

Аплас+ газрын тосхий, эрчим хүчдэд бүтэц гээд тал бүрийн салбарт инженер, техникийн ажилчид нийлүүлэх шийдэл санал болгодог.

 

Үйлчлүүлэгчдээ хэрэгцээтэй байгаа авьяаслаг мэргэшилтнийг олж өгөхийн тулд боловсон хүчнийх нь бүрэлдэхүүнийг анхнаасаа зохицуулсан мэт тэлэх үүрэг гүйцэтгэж, шууд ашиглахад бэлэн шийдэл гаргаж өгөх нь бидний брэнд арга барил.

 

Гэрээт ба түр ажилчид, шууд хөлслөх буюу байнгын орон тооны ажилчдын нөөц бүрдүүлэлтгэрээлэлт, тохирох боловсон хүчний эрэл хайгуул, сонгон шалгаруулалт, цалин хөлсний тооцооны менежментгадаадад шилжин ажиллахаялал, байр сууцны зохицуулалт, зах зээлийн жишиг үнэ тогтоолт, тухайн улсад тосч авах зэрэг нэр төрлийн үйлчилгээнүүд бий.

 
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА