Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Мониторинг ба чанарын баталгаа/чанарын хяналт

Аплас+ цахилгаан станцын зураг төсөл, барилга угсралт, газрын тос, хийн дэд бүтэц, хийн шугам хоолой зэрэг салбарт өндөр түвшинд мэргэшсэн мэргэжилтнүүд бүхий томоохон багтай.

 

Бид (цахилгаан, газрын тос, хий, хими, дэд бүтэц гэх мэт) олон салбарын төслийн аль ч шатанд мониторинг, чанарын баталгаа, чанарын хяналтын үйлчилгээ үзүүлж чадна. Аж үйлдвэрийн болон ажлын талбайн тестийн баталгаажилтын үйлчилгээгээр тэргүүлэх байр суурьтайгаа энэ дашрамд дурдсу.

 

Олон улс даяар үйлдвэрлэгчдийн барилга байгууламжид үзлэг шалгалт хийх, нийлүүлэлтийг шуурхайлуулах үйлчилгээ маань петрохими, газрын тос, хий, эрчим хүч, эм зүй, уул уурхайн салбарт ашиглагддаг механик, цахилгаан, цахим болон хэмжилтийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийг хамардаг юм. Чанарын талаархи үйлчлүүлэгчдийн маань шаардлагыг борлуулагч, худалдагч нар нь сахин биелүүлэх явдлыг бид бататгаж ажилладаг.

 
Supervision
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА