Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Үл эвдэх сорил

Үл эвдэх сорил нь олон салбарын хэрэглээний төрөл бүрийн аналитикийн арга техникээс бүрддэг. Ямар ч эвдрэл, гэмтэл учруулалгүйгээр бүхий л төрлийн материал, хийц бүтээцийн шинж чанарыг тодорхойлж, гэмтэл доголдлыг үнэлж, шалгалт хийж болдог нь эдгээр арга техникийн давуу тал. Үзлэг шалгалтад орж буй эд анги, хийцийг яагаад ч өөрчилдөггүй тул бүтээгдэхүүний үнэлгээ, хөрөнгийн менежмент, доголдол илрүүлэлт болон засварт цаг хугацаа, өртөг зардал хэмнэх нэн тустай арга юм.

Хэт авианы сорил, соронзон бөөмийн сорил, шингэн нэвчүүлэх туршилт, радиографын туршилт, алсын үзлэг (дроноор), хуйлрах гүйдлийн тест зэрэг үл эвдэх сорилын аргуудыг өдгөө иргэний барилга, агаарын тээвэр болон системийн инженерчлэлд түгээмэл ашиглаж буй.

Үл эвдэх сорилоор гэмтэл, доголдлын гурван хэмжээст зураг үүсгэж болдог дэвшилтэт технологи олон салбарт хувьсал авчраад байна. Аплас+ үл эвдэх сорилын боловсронгуй шийдлүүдээрээ улбаалан үйлчлүүлэгчдийнхээ хөрөнгийн холбогдох бүх стандартад нийцсэн байдлыг баталгаажуулж өгдөг. Цаашилбал, Аплас+ группийнхний хангадаг техникийн баталгаа тухайн хөрөнгөд үүсч болзошгүй эрсдэлийн түвшинг тултал бууруулахаас гадна бүтээмжээ хадгалахад нь дорвитой дэм болдог юм.

 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА