Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA
Аплас+ байгаль орчин, процессын менежментийн иж бүрэн шийдэл санал болгодог билээ. Эрсдэлийг тултал бууруулах, байгаль орчны талаархи бүхий л үүргийнхээ биелэлтийг бататгахын сацуу байгаль орчинд үлдээх ул мөрөө хумих, процессуудынхаа үр бүтээмжийг дээшлүүлэхэд нь үйлчлүүлэгчдэдээ дэмжлэг үзүүлдэг.
 
Байгаль орчны тухайд дэлхийн түвшинд өргөн нэр төрлийн тест, үзлэг, аудит хийх боломж олгодог 350 гаруй ажлын талбай, 2000 гаруй техникийн шинжээч, лаборатори, технологийн төвүүдийн олон улсын сүлжээ, хүлээн зөвшөөрөгдсөн батламжлал, итгэмжлэлийн багц болон дал гаруй улс орны байгаль орчны хууль тогтоомжийн талаархи өргөн мэдлэг, арвин туршлагатай гэдгээ сонордуулахад нэн таатай байна.
 
Хөрс, ус, агаар, дуу чимээ, хаягдал, цаг уурын өөрчлөлт, аж үйлдвэрийн орчин гэхчлэн байгаль орчны менежментийн бүхий л талбарт манай хамт олноос дэмжлэг авч болно.
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА