Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA
Хөрөнгө, дэд бүтцийг ариглан хамгаалахад геологийн аюулын үнэлгээний хамтаар геотехникийн багаж хэрэгсэл, хяналт жинтэй үүрэг гүйцэтгэдэг. Болзошгүй аюул, эрсдэлийг тодорхойлоход зохистой төлөвлөсөн геотехникийн судалгаа болон хяналтын хөтөлбөр тун чухал. Геотехникийн хяналтаар цаг тухайн үед эл мэдээллийг өгч, хөрөнгө байршиж буй гадарга болон гадарга орчмын нөхцөлд эсвэл хөрөнгөд гарах өөрчлөлтийг ажиглан бүртгэж, үнэлгээ хийдэг.
 
Инженерчлэл, байгаль орчны төслийн зориулалтаар хөрс, чулуулаг болон бусад материалын физик шинж чанарыг тогтооход бас геофизикийн судалгаа ашиглагддаг. Төслийн төлөвлөлт, зураг төсөл, хөгжүүлэлт, барилга угсралтын үе шатуудад геофизикийн судалгааны үр дүн дорвитой хувь нэмэр оруулна. Геофизикийн нарийвчилсан судалгаа нь цаг алдах, зардал хэтрэлтийг бууруулах ач холбогдолтой.
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА