Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA
Аплас+ группийн замын авиан оношилгоо, тооллого бүртгэлийн өгөгдөл мэдээлэл болон хөрөнгийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээг танилцуулъя.
 
Аливаа хөрөнгөд урьдчилан сэргийлэх арчилгаа, үйлчилгээ хийгддэггүй бол эдэлгээнийх нь эгзэгтэй цэгт буюу тодорхой хугацаанд түүнийг шинээр барьж байгуулах шаардлага үүснэ. Бидний зүгээс зам өмчлөгч, операторуудад зайлсхийхэд нь тусалж чадах зардал чухам энэ юм.
 
Зам засвар, техник үйлчилгээний зардал урьдчилан сэргийлэх арчилгааныхаас 35 дахин өндөр байдаг.
 
Бид замд үнэлгээ хийх ажилбар болон авиан оношилгооны боловсронгуй систем бүхий бүтэцдээ түшиглэн засвар арчилгааг үр дүнтэй гүйцэтгэх хөрөнгийн менежментийн шийдэл гаргаж өгдөг. Замын жигд, тэгш байдал, хучилтын доголдол, гулсалтын эсэргүүцэл, хотойлт, бүтээцийн чадавхид мөн хэмжилт хийх боломжтой. Өндөр түвшний техник, технологийн арга барилынхаа хүрээнд газрын хэвлийн радиолокацийн тандалт (ГХРТ) болон лазер сканнерийн цэгэн үүлнээс бүрдэх замын гурван хэмжээст загварууд ашигладаг юм.
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА