Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Зэврэлтийн хэт авиан хяналт бол материалын зузааны зураглал гаргах арга техник юм. Хөнөөлгүй буюу үл хөндөх эл аргыг зэврэлтийн ачааллын үеийн цууралт (ЗАҮЦ), устөрөгчөөс үүдэлтэй цууралт (УҮЦ) зэрэг асуудлыг тодорхой харуулж, зэврэлт болон чанар доройтуулах бусад үзэгдлийн улмаас материалын зузаанд гарсан өөрчлөлтийг тогтооход ашиглах боломжтой. Дараа дараачийн дүн шинжилгээний зориулалтаар өгөгдлийг дижитал зурган хэлбэрээр хадгалж болохын сацуу цаашид үзлэг хийхэд зузааны хэмжээсүүд дэх зөрүү, ялгааг үзүүлэх өнгөний кодлолтоор лавлагаа болгож ашиглаж бас болно.

Энэ аргыг олон салбарт хэрэглэж байна. Газрын тос, хийн салбарт, тухайлбал, үйлчилгээний хүрээний үзлэг болон шугам хоолой, нөөцлүүр, савнуудын зэврэлтийн шинж чанарыг тодорхойлоход ашигладаг.

Тэг зэрэглэлийн хэт авиан эсхүл шаталсан цуврал сорьц ашиглан зэврэлтийнзураглал гаргаж болно. Зорилтот талбар дээгүүр цэгэн зураг маягаар сканнердсан тэг зэрэглэлийн шахалтын долгионы сорьцыг эл арга техникт хэрэглэх нь хамгийн түгээмэл. Зорилтот талбарыг бүхэлд нь хамруулж сканнердах замаар илрэх магадлалыг (ИМтэлэх үүднээс сканнерт өөр өөр сорьцуудын хосмог суулгаж болно.

 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА