Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA
Материалын шинж чанарын үнэлгээ нь өрөмдлөгийн ажиллагаанд ашигласан эд ангиудын материалын шинж чанар цаг хугацааны явцад дордоогүй, материалууд нь холбогдох үйлдвэрлэлийн стандартуудад заасан хүлээн зөвшөөрөгдөх хязгаарт нийцэж байх явдлыг баталгаажуулах гол зорилготой.
 
Бид материалын чанар, химийн шинжилгээ болон бат бэхийн ангиллыг холбогдох стандартуудын дагуу тодорхойлж, гэрчилгээ олгодог. Мэргэжлийн өндөр шалгуур хангасан боловсон хүчин маань ган үйлдвэрлэл, боловсруулах үйлдвэр, усан цахилгаан станц, сансрын хөлөг, сансар судлал, газрын тос, хий, шугам хоолой, худгийн тоног төхөөрөмж, барилга угсралтын чиглэлээр туршлагажсан.
 
Аплас+ группийн металлографын багууд олон нэр төрлийн материалын үл эвдэх сорилт, судалгаа хийдэг. Эдгээр сорилт, туршилтыг ажлын талбайд ч гүйцэтгэж болно. Химийн шинжилгээ / рентген флуоресценц (РФ) болон оптик ялгаралтын спектрометр (ОЯС) ашиглан материалын химийн найрлага тодорхойлох (МХНТ); бичил бүтцийн судалгаа, үнэлгээ; хатуулаг тодорхойлох Роквеллийн арга; Лийбийн арга (Экуотип); Викерсийн арга (Эрнстийн Эсатест); динамик нөлөөлөл; феррит хэмжилт; өнгөн хучаасны зузаан хэмжилт; зэсийн сульфатын тест; ферроксилийн тест; хүчлээр цэвэрлэх зэрэг үйлчилгээгээ нэр цохон дурдсу.
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА