Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA
Аплас+ үйлчлүүлэгчдэдээ газрын тос, хийн шугам хоолойн бүрэн бүтэн байдлын менежментийн шийдэл гаргаж өгч, үйл ажиллагааныхаа аюулгүй, найдвартай байдлыг бататгахад дэм болдог. Хөрөнгийн эдэлгээний аль ч шатанд шугам хоолойн доголдол илрүүлэх, шинж чанарыг тодорхойлох, хянан магадлах өргөн нэр төрлийн үйлчилгээ санал болгох замаар үүнийг гүйцэлдүүлдэг билээ. Шугам доторхи үзлэг, даралтын тест болон материалын шинж чанарын хянан магадалгаа, шууд үнэлгээ зэрэг үйлчилгээ бий.
 
Өндөр түвшинд дадлагажиж мэргэшсэн техникчид, ахисан шатны үл эвдэх сорилтын (ҮЭС) арга техник болон инновацийн технологийнхоо ачаар бид гажлуудыг нягт нямбай, зөв хянаж, хэмжээг нь тогтоож чаддаг. Ингэснээр төсөл хэрэгжүүлэгчдэд хамгийн асуудалтай талбаруудад төвлөрч, улмаар шаардлагагүй засварын хэрэгцээ гарахаас зайлсхийх боломж олгодог юм. Хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлын менежментийн төслүүдэд зориулж тусгайлан загварласан өгөгдлийн менежментийн инновацийн Инсайт шийдэл маань өгөгдлийн нарийвчлалыг сайжруулж, тайлагналыг хурдавчлах боломж бүрдүүлснээр төсөл хэрэгжүүлэгчдэд салбарын дүрэм, журмууд болон аудитын шаардлагуудыг хангахад нь дөхөм болдог.
 
Тест, үзлэгийн зах зээлд тэргүүлдэг манай хамт олноос төслийн үйл ажиллагаа, засвар арчилгаа эсхүл зураг төслийн үе шатанд хөрөнгөдөө учирч болзошгүй аюул эрсдэлд үнэлгээ хийх, асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг өргөн нэр төрлийн техникийн туслалцаа авахад нээлттэй. 
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА