Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA
 

Аплас+ группийн Инсайт шийдэл төсөл хэрэгжүүлэгчдийн хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлын менежментийн хөтөлбөртэй холбоотой өгөгдөл хадгалах төвлөрсөн мэдээллийн сан бүрдүүлж өгдөг. Хэрэглэгчид эл системд тулгуурлан үзлэгийн бүртгэл, тэмдэглэл хайж, биелэлт болон өгөгдөл хадгалалтыг удирдан зохион байгуулж, ажлын дарааллаа тодорхойлж болно. Төсөл хэрэгжүүлэгчдэд техник үйлчилгээ, засвар арчилгааг идэвх санаачилгатайгаар хийх төлөвлөгөө гаргах, зэврэлт, үзлэг болон хөрөнгийнхөө бүртгэлд үр бүтээмжтэй менежмент хийх боломж мөн бүрдэнэ. Инсайтын бүх модулийн өгөгдөл эрсдэлд суурилсан үзлэгийн (ЭСҮ) хөтөлбөрийн мэдээллийн баазад ордог тул хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд цогц шинжилгээ хийх гэж янз бүрийн аппликэйшн хэрэглэх шаардлагагүй болох юм.

Өгөгдөл цуглуулалт, үзлэгийн менежментийн Инсайт шийдэл цахим ба зөөврийн горимтой бөгөөд эрсдэлд суурилсан үзлэг, үзлэгийн бүртгэл, тэмдэглэл, дүн шинжилгээ, үзлэг ба хаалтын програмчлал, зэврэлтээс хамгаалах, хяналт тавих, чиг хандлагын дүн шинжилгээ зэрэг бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой үйлчлүүлэгчдийн санаачилгуудад дэмжлэг үзүүлнэ.
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА