Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Аиз хөтөлбөр

ОРШИЛ
Дэгдэмхий органик нэгдлүүдээс (ДОН) бохирдол хянах төхөөрөмжөөр илэрдэггүй хаягдал хий агаарт цацагдах явдлыг багасгах, улмаар ажил мэргэжлийн холбогдолтой эрсдэл болоод материал гарздалтыг бууруулах нь АИЗ (алдагдалт илрүүлж, засварлах) хөтөлбөрийн зорилго билээ. Тодруулбал, дараахь зорилтуудыг хангадаг юм. Үүнд:  Органик нэгдлүүдээс агаарт цацагдсан, нэвчсэн хаягдал хийг тодорхойлох  Үнэр гаралтыг доод хэмжээнд хүргэж багасгах  Органик нэгдлээс хаягдал хий ялгарсны улмаас тэсрэх, дэлбэрэх эрсдэлийг бууруулах  Түүхий эд, материал, бүтээгдэхүүн хаягдах, гарздахыг бууруулах.
АПЛАС+ ШИЙДЭЛ

Аплас+ группийнхний энэ салбарын мэдлэгтуршлага харьцуулшгүй өндөр. Бид уусан нийлэх, устаж арилах цэгүүдийг тодорхойлох хэт улаан туяаны камерхаягдал хий илрүүлжхэмжээг нь тогтоох фото ионжилт илрүүлэгч/дөл ионжилт илрүүлэгч зэрэг АИЗ хөтөлбөрт ашиглах өргөн хүрээллийн нарийнмэргэжлийн тоног төхөөрөмжтэй. Цаг хугацааны явцад гүйцэтгэсэн төрөл бүрийн АИЗ хөтөлбөр тэр дундаа үзлэг шалгалт хийсэн элемент бүрийн харьцангуй ялгаралтын түвшинг бүртгэж, хянадаг мэдээллийн сан бас бидэнд бий.

Аплас+ бол байгаль орчны бүхий л чиглэлээр ажиллахаар МИҮГ-аас магадлан итгэмжлэгдсэн байгаль орчны үзлэгийн агентлаг юм. Тодруулбал, Аплас+ группийн Норконтрол эрх бүхий хяналтын агентлагийн (болон үүнтэй адилтгах) статустайгаар 25 гаруй жил ажиллаж ирлээ.

Бид үзлэг шалгалтын процедураа бохирдуулагч бүрт, үзлэг болгонд тохирохстандартуудад үргэлж дүйцүүлэн нийцүүлдэг. Газар зүйн хувьд хүрц далайцөргөнтэй тул үйлчлүүлэгчид маань хаана байрлахаас үл хамааран түргэн шуурхай арга хэмжээ авч, хэрэгцээг нь найдвартай хангаж чаддаг юм.

 

ЗОРИЛТОТ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД

Дэгдэмхий органик нэгдэл агуулагч түүхий эд, материал эсвэл бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг боловсруулалт, петрохими болон ахисан түвшний химийн салбарынкомпаниуд үндсэндээ энэ үйлчилгээний маань зорилтот хэрэглэгчид.

 
ГОЛЛОХ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ДАВУУ ТАЛУУД

АИЗ хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр хүртэх үр шимээс дурдвал:

 • Түүхий эдматериал болон бүтээгдэхүүн гарздах нь хумигдана.
 • Түүхий эдматериалаас агаарт цацагдах хаягдал хийг хянаж, багасгана.
 • Хүмүүс болон байгууламжуудад учрах эрсдэлийг бууруулна.

 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА