Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

ХАБЭАБО

Аплас+ группийнхний үйл ажиллагаа болоод соёлын язгуур бүрдэл нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, чанар, байгаль орчин болой.

Аплас+ группийнхэн үйлчилгээ үзүүлэхдээхамт олныхоо инновац, чанар, аюулгүй байдлын сацуу өсөн нэмэгдсээр буй зах зээл, эрх бүхий байгууллагууд болон эцсийн хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагыг хангах үүднээс үйлчлүүлэгчдийнхээхөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хөхиүлэн дэмждэг.
 
Аплас+ группийнхэн санал болгодог үйлчилгээгээ үзүүлэхээр үл зогсон, байгаль орчин болонүйлчлүүлэгчид, боловсон хүчин, нийлүүлэгчидтэйгээ харилцах харилцааныхаа тусын тулд удирдлагын тогтолцооныхоо чанар, аюулгүй ажиллагааг цаг ямагт сайжруулах эрмэлзэлтэй ажилладаг.
 
Нийт хамт олныхоо идэвхтэй дэмжлэгийн үрээр хэлтэс тасаг, бүс нутаг, улс үндэсний гээд менежментийн түвшин бүрт эл амлалт үүргээбиелүүлэх боломж бүрддэг билээ.
Орон нутгийн түвшний үй олон үүсгэл санаачилгаа хөхиүлэн дэмжсэн зөв дадал тогтоох замаар эдгээр өөрчлөлтийг амжилттай хэрэгжүүлдэг. Тийм ч учраас байгууллага даяар хариуцлагатай дадал, зан үйлийг дэмжин сурталчилдаг юм.
 
Эдгээр үйл ажиллагаанд удирдлага болгох зарчмуудыг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, чанар, байгаль орчныбодлого болон Байгаль орчны менежментийн бодлогодоо дэлгэрэнгүй тусгасан байгаа. Бодлогууд маань Олон улсын стандартчиллын байгууллагын ISO 9001, ISO 14001, Их Британийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үнэлгээний цувралын OHSAS 18001 тоот стандартуудад нийцэж буй.

 

АПЛАС+ -ИЙН ХАБЭАБО БОДЛОГЫГ ТАТАЖ АВАХ
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА