Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA

Ёс зүй болон Нийцэл

Зарчим, үнэт зүйлсдээ хөтлөгдсөн менежментийн дадлаар үр бүтээмж, өрсөлдөх чадвараа ахиулж, улмаар ашигтай болоод тогтвортой өсөлтийг бататгана гэдэгтээ Апплас+ группийнхэн бүрэн итгэлтэй байдаг.

 
Корпорацийн нэр хүнд бол манай хамгийн үнэ цэнэтэй хөрөнгийн нэг, үйлчилгээ хөгжүүлэлт дэх гол бүрэлдэхүүн юм. Тийм ч учраас Ёс зүйн дүрмийн маань тулгын чулуу нь үл алагчлах шударга чанар, бие даасан, тууштай байдал билээ.
 
Баг хамт олон маань үнэт зүйлсээ сайшаан дэмжиж, эрхэмлэн хүндэтгэдэг тул байгууллагын эв нэгдэл, хамтач чанар улам бүр батжин бэхжиж, тогтвортой, үр ашигтай өсөлтийн стратегийн маань хэрэгжилтэд дорвитой түлхэц болно.
 
Бид 2018 онд Ёс зүйн дүрмээ хянан тохиолдуулж, шинэчлэн найрууллаа. Шинэ дүрэм батлагдсантай холбогдуулан ажилтан бүр уншиж танилцаж, ухамсарлаж ойлгох, захирлууд Дүрмийн хэрэгжилтийн журам, дотоод бодлогуудаа сайтар мэдэж байх, Апплас+ хууль тогтоомжийн биелэлтийн үр дүнтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явдлыг бататгах үүднээс далайцтай хэрэгжилтийн хөтөлбөрөөр дэмжин ажиллаж байна.
 
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СУВАГ
Дүрэм зөрчигдсөн байж болзошгүйг мэдээлэх эсвэл хэрхэн мэдээлэх талаар зөвлөгөө авахыг хүсвэл whistleblowing.channel@applus.com хаягаар бичиж болно.
 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА