Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Аплас+ группийн хэлтсүүд
ЭРЧИМ ХҮЧ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭС
Үйлдвэрлэл болон байгаль орчны шалгалт, чанарын шалгалт,  техникийн туслалцаа, үл эвдэх сорилын тест болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг бүх төрлийн аж үйлдвэрийн салбарт үзүүлдэг. 
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Лабротарын хэлтэс
Бүтээгдэхүүн боловсруулахад зориулан сорилт хийх ба инженерчлэх үйлчилгээ Шинжлэх ухааны олон салбарыг нэгтгэсэн лабораториуд. Тохирлын сорилт ба бүтээгдэхүүний үнэлгээ. Системийн үнэлгээ.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
АВТОМАШИНЫ ХЭЛТЭС
Хуулиар үүрэг болгосон тээврийн хэрэгслийн хяналт хийх үйлчилгээ ба утаа, хийн сорилт хийх үйлчилгээг дэлхий даяар
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA ХЭЛТЭС
Дизайн, инженерчлэл, сорилт хийх ба техникийн зөвшөөрлийн үйлчилгээг тээврийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт дэлхий даяар
Logo Applus IDIADA
Мэдээ

Давтан Аудитын шалгалт хийлээ

28/02/2019
Аплас Монгол компани Xanadu Mines ХХК -ийн өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч компанид давтан аудитын шалгалт хийлээ.

Аплас Монгол компани Xanadu Mines ХХК -ийн өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч компанид Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй байдал болон Байгаль Орчны удирдлагын тогтолцооны хүрээнд бүрэн хэмжээний давтан аудитыг 2019 оны 2-р сарын 27-ноос 28-ний өдрүүдэд Олон Улсын стандарт шаардлагад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэлээ.

Давтан аудит хийх зорилго нь одоогийн удирдлагын тогтолцооны гүйцэтгэлийн байдал, сайжруулах ажиллагааг тодорхойлох явдал байсан бөгөөд энэхүү үйлчилгээний хүрээнд үйл ажиллагааны харилцан уялдааг сайжруулах боломж, ажиглалтуудын талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмж бүхий аудитын тайланг үйлчлүүлэгч талд гарган өгсөн.

Үйлчлүүлэгч талаас 2018 оны 6-р сард гүйцэтгэсэн анхан шатны аудитын тайлангийн мөрөөр бизнесийн үйл явц, холбогдох стандартуудын хүрээнд олон олон үйл ажиллагааг сайжруулан ажиллаж байгаад бидний зүгээс талархалтай байна.

 
ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА